Política de Privacitat

Informació sobre la protecció de dades

 

1. Dades relatives al Responsable

Nom Comercial: GRUP NORFEU

Entitat: JOLIMA, S.L.

CIF de l’entitat: B17059197

Adreça de l’entitat: CARRER ARAGÓ Núm. 1, 17480 ROSES

Email de l’entitat: IMMO@GRUPNORFEU.CAT

Telèfon del Responsable del tractament: 972 153 040

Adreça email del Responsable del tractament: IMMO@GRUPNORFEU.CAT

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a GRUP NORFEU tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

Compra/venda de béns i serveis.

Compra/venda de material.

Conselleria legal.

Enviament d’informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l’empresa.

Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments i pagaments.

Obtenció, desenvolupament i emmagatzematge de l’historial del client.

Prestar-los un servei.

Programació de visites.

Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.

Realització de cobrament mitjançant TPV.

Realitzar comandes.

Dur a terme un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum.

Tramitació de pressupostos.

3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal pel tractament de les teves dades rau per: Consentiment inequívoc

5. Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

A altres responsables del tractament

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Entitats de Consultoria/Auditoria

Entitats de l’àmbit jurídic

Gestoria/AssessoriaTutors legals de l’afectat.

6. Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a GRUP NORFEU estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. GRUP NORFEU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets d’Accés, Rectificació, Supressió (Oblit), Limitació del Tractament, Oposició o de Portabilitat, envieu un email a IMMO@GRUPNORFEU.CAT

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER ARAGÓ Núm. 1, 17480 ROSES adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu dirigir-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7. Política de galetes

Per conèixer les galetes que fem servir a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Galetes a través del següent enllaç Política de Galetes.